יום ג'   |   17 ביולי 2018   |   מלון דניאל, הרצליה

הנכם מוזמנים להשתתף ביום העיון המקצועי השנתי של חברת טקטרוניקס, 
המיוצגת על ידי איסטרוניקס מזה למעלה מ- 60 שנה

ביום העיון נדון ונציג כלים ושיטות מדידה לטכנולוגיות העדכניות ביותר בתחומי תדר וזמן, 
חשמלי ואופטי, שלמות אות (Signal Integrity), תקשורת, אותות מהירים ועוד

יום העיון מיועד למובילים טכנולוגיים, מנהלי פיתוח, מנהלי פרויקטים, 
מהנדסי מערכות ומהנדסי פיתוח ובדיקות.

ההרצאות תועברנה על ידי צוות איסטרוניקס ומומחים מטקטרוניקס.

סדר היום:

 - 08:00

 

רישום, ביקור בתצוגה

Radar Pulse Measurements on Your Palm with
RSA300/500/600; Up to 18GHZ

 - 09:00

 

 - 10:00

 

Spectrum Monitoring Basics with The New RSA7000 System

הפסקה, ביקור בתצוגה

 - 11:00

 

Aarbitrary Multi-Channel Waveform Generator for Military
and Quantum Data Applications with AWG5208

 

 - 11:30

 

 - 12:15

 

Advanced Optical Measurements for NRZ/PAM4 Signals
with DSA8300 Sampling Platform & 70GHZ Real Time
DPO77000SX Scope Platform

 

 - 13:00

 

ארוחת צהרים, ביקור בתצוגה

New Multichannel Scope Measurements with 12 bits
Resolution, Applications and Advantages of 12 bits MSO5
series scopes


 

 - 14:15

 

 - 15:00

 

Worldwide Introduction of Tektronix' New Scope Family

דברי סיכום והגרלה

 - 16:00

 

בין המשתתפים יוגרל 
טאבלט תוצרת Samsung

מספר המקומות מוגבל נא הקדימו הרשמתכם

ההשתתפות הינה ללא תשלום, אך מחייבת רישום מראש וקבלת אישור

רישמו אותי ליום העיון:
נשמח לראותכם,
צוות טקטרוניקס

|

אורטל גלר
03-6458622

|

ortal.geller@easx.co.il
לפרטים:
איסטרוניקס מובילה חדשנות טכנולוגית