הזמנה ליום עיון טכני

Intel PSG

(formerly Altera)

Innovation 2017

Using FPGAs to Accelerate Performance
of Challenging Applications

יום רביעי, 29 בנובמבר 2017

מרכז האירועים והקונגרסים Avenue, קרית שדה התעופה

בהשתתפות:

ההשתתפות 
הינה ללא 
תשלום, אך 
מחייבת 
רישום 
מראש 
וקבלת
אישור.

Mr. Vincent Y. Hu

VP Strategic Innovation & Planning,
 Intel PSG

סדר יום:

 - 08:00

רישום, ביקור בתצוגה

 - 09:00

Intel PSG Vision & Strategic Directions for 2018 and
Beyond – Mr. Vincent Y. Hu

 - 10:00

Nearly 35 Years Old and Still Being Disruptive -
Mr. Pat Mead, Business Development Manager,
FPGA Acceleration, Intel PSG

Silicon Platforms for Acceleration
Stratix® 10 FPGAs and System-on-a-Chip deliver
substantial improvement over previous generation:
2X the performance, up to 70% lower power, over 5X
the logic density and up to 10 TFLOPS DSP performance

 - 10:30

נא הקדימו 
הרשמתכם,
מספר
המקומות
מוגבל!

 - 11:00

הפסקה, ביקור בתצוגה

Enabling The Artificial Intelligence Revolution
The explosion of data, better algorithms and more 
powerful processors have led to tremendous growth in 
capabilities and applications for artificial intelligence

 - 11:30

Deep Learning & Data Analytics Acceleration with FPGAs
Intel® FPGAs Technology accelerates data analytics and
artificial intelligent applications, providing flexibility, deterministic low-latency, high-throughput and energy-efficiency

 - 12:15

 - 13:00

צהרים, ביקור בתצוגה

Enhancing Productivity with New Design Methodologies 
Intel PSG vision and roadmap for enhancing development experience and productivity

 - 14:00

Multi-Chip Platforms & Libraries
Intel® Xeon® processor & FPGA in a single package:
architecture, advantages, tools, software stacks and libraries
that accelerate development cycle

 - 14:30

System-on-a-Chip Platforms
Stratix® 10 SoC based on ARM® Cortex®-A53 offers the
highest performance and power efficient SoC FPGA

 - 15:15

דברי סיכום והגרלה

 - 16:00

יום העיון מיועד למובילים טכנולוגיים בתעשיית ההי-טק
המיישמים טכנולוגיות של אנלטיקת מידע, למידה עמוקה,
CTOs, מנהלי פיתוח, מנהלי פרויקטים, מהנדסי מערכת
ומהנדסי חומרה ותוכנת Embedded

יום העיון יועבר על ידי מרצים מ- Intel וצוות מהנדסי 
היישומים של איסטרוניקס ויכלול תצוגת פתרונות

לפרטים: רונית אהרון

טל:

03-6458652